Stanovisko zástupce spol. Paranassius Apollo Jiřího Wiesnera k aktuálnímu stavu výstavby lokality Skřivánek

Jak dlouho připravujete projekt zástavby Skřivánku ?

Jsou to necelé čtyři roky, kdy jsme začali intenzivně pracovat na řešení vlastnických vztahů k pozemkům a následně jsme se účastnili i soutěže na odkup městských pozemků, z nichž velké části jsme spoluvlastníky.

Co by vlastně na Skřivánku mělo vyrůst ?

Podle platného územního plánu by na ploše asi 20ha mělo stát cca 110 rodinných domů a několik třípodlažních domů s asi 200 byty.

Jedná se o poměrně velký projekt, nebojíte se krize, která zbrzdila prodeje nových domů?

Ano, projekt je ekonomicky velmi napnutý. Navíc podmínky města při výběrovém řízení byly velmi tvrdé. Například jsme přistoupili na to, že poneseme všechny náklady výstavby silnic, inženýrských sítí,chodníků ve Škroupově ulici a dokonce i výstavby první části severozápadního obchvatu města. Celkové projektované investice jen do této infrastruktury jsou 125mil. Kč, v celé lokalitě by potom měla být proinvestována téměř jedna miliarda korun. To by mohl být významný impuls pro ekonomické oživení regionu. Vždyť většina dodavatelů jsou místní firmy.

Poslední jednání zastupitelstva tento týden ovšem prodej pozemků neschválilo.

To je velký omyl. Prodej pozemků je tímto zastupitelstvem schválen už dva roky. Už před více než dvěma lety byla totiž vypsána soutěž na koupi městských pozemků a naše společnost zvítězila. Zastupitelstvo si však vymínilo vypracování plánů zástavby a konečné schválení kupní smlouvy.

Proč tedy není dosud uzavřena kupní smlouva a projekt se nerozběhl?

To, že doposud není uzavřena kupní smlouva, je pro nás velké zklamání. Po dobu těch dvou let jsme měli mnoho jednání, společně jsme ladili detaily projektu i smlouvy. Na zástavbě panuje až obdivuhodná shoda v odborné veřejnosti. Město po nás ale požadovalo spoustu věcí, které dosud nepožadovalo po žádném investorovi. Museli jsme například nechat vypracovat alternativní studii, kterou vypracoval ateliér architekta Kouckého. Vzhledem k jím plánované vyšší podlažnosti zástavby jsme se však dále přiklonili k řešení arch. Kozuba. To ale není zdaleka všechno, Město Chrudimi nechalo zpracovat na celou lokalitu územní studii u pardubického ateliéru URBIS (přesně nevím, jak se to jmenuj). Tento ateliér ověřil proveditelnost a stanovil závazné regulativy území.

Ale tato územní studie nebyla schválena zastupitelstvem.

Územní studie ještě nikdy zastupitelstvo neschvalovalo. V tomto případě to bylo dáno jako dodatečná podmínka uzavření kupní smlouvy. Už to pro nás bylo překvapením. Jedná se o odborný dokument.

Jak si to tedy vysvětlujete?

Když si představím, jak snadno byla schválena třeba výstavba obchodního domu TESCO, kdy nikdo z města nepožadoval územní studie, ani alternativní řešení zástavby, tak jediné vysvětlení je odpor části obyvatel Skřivánku, kteří podepsali petici a možná blížící se komunální volby se snahou některých politiků zalíbit se za každou cenu. Nechci uvažovat o tom, že by místostarosta Řezníček, který má vyjednávání o smlouvě v kompetenci záměrně rozběhnutí projektu brzdil, ale to, že město nebylo schopné za dva roky naplnit vlastní usnesení je tristní.

Ale pod peticí bylo podepsáno asi 100 obyvatel.

To je sice pravda, ale ti co podepisovali byli podvedení organizátory petice. Podepisovali petici, která je proti výstavbě až devítipodlažních domů. My jsme nikdy takto neuvažovali, ani jsme takovou výstavbu neplánovali. Při přípravě projektů jsme vždy akceptovali navrhovaný územní plán, který hovořil o maximální výšce zástavby čtyři podlaží, s možností podkroví.

A tento podvod udělal petiční výbor i na zastupitele, protož jim v klidutakovou petici předložil

Nebude ale zvýšená dopravní zátěž ve městě?

Ano, zvýšení dopravy je také jedním z argumentů které jsou používány proti výstavbě. Ale jaká je dnes v Chrudimi situace. Parcely pro rodinné domy ve městě nejsou. Ti, kteří si chtějí postavit vlastní bydlení jsou tak z města vyhnáni do okolních vesnic, kde se tvoří satelity. Za posledních 10 let, kdy se o zástavbě Skřivánku diskutuje bylo jenom ve vesnicích které jsou obslužné Škroupovu ulicí postaveno víc než 250 domů. To naši zastupitelé neumí ovlivnit. A všichni jezdí do města, vozí děti do škol a kroužků. Navíc se jedná o bohatší lidi, kteří odvádí daně mimo městskou kasu.

Na zastupitelstvu bylo kritizováno i to, že není průhledná majetková struktura společnosti

Město jsme informovali o akcionářích společnosti Parnassius Apollo.

Třetinový podíl ve společnsoti vlastním já, vkladem jsou rodové pozemky v místě, třetinu Aleš Pelikán - předseda představenstva, který je spoluvlastníkem dalších pozemků v lokalitě a jednu třetinu drží Ing. Kušta, se kterým jsme se rozhodli spolupracovat z důvodu jeho zkušeností, ale i silného finančního zázemí.

Jak chcete postupovat dál?

Počkáme do zářijového jednání zastupitelstva. Jestli ani tam nebude projekt schválen, budem po Městě Chrudim požadovat náklady za zpracované studie ve výši asi 800tisk Kč a začneme realizovat projekt v souladu s územním plánem bez součinnosti s městem. Tak můžeme provést zástavbu asi jedné třetinu území, což bude práce asi na 5let. Pak budeme vyčkávat na politickou vůli dostavby celého území Projekt nebude koncepční, nebudou zde veřejné zelené plochy ani plánovaný park. Víc ale v tuhle chvíli i při naší nejlepší vůli udělat nemůžeme.