Kontakt


PARNASSIUS APOLLO a.s.


Jméno

PARNASSIUS APOLLO a.s.

Sídlo společnosti: Masarykovo nám. 55,
537 01 Chrudim
       
IČO: 27811824 Telefon: +420 603854425
DIČ: CZ27811824 Bankovní účet: 226 469 469/0300
Masarykovo nám. 55, 537 01 Chrudim