Detaily projektu

Společnost PARNASSIUS APOLLO a.s. připravuje výstavbu infrastruktury, bytových a rodinných domů v lokalitě "Na Skřivánku" v Chrudimi. Celý projekt výstavby silnic, inženýrských sítí, osvětlení, veřejné zeleně, dětského hřiště, bytových a rodinných domů je koncipován tak, aby nebyl vystavěn pouhý satelit na okraji města. Našim záměrem je vytvoření urbanisticky čisté zástavby území, které se stane organickou částí města Chrudim. To vše s ohledem na jednotný architektonický výraz a ekonomickou přiměřenost projektu.