Skřivánek.cz

Aktuality

Jak dlouho připravujete projekt zástavby Skřivánku ?

Jsou to necelé čtyři roky, kdy jsme začali intenzivně pracovat na řešení vlastnických vztahů k pozemkům a následně jsme se účastnili i soutěže na odkup městských pozemků, z nichž velké části jsme spoluvlastníky.

Co by vlastně na Skřivánku mělo vyrůst ?

Podle platného územního plánu by na ploše asi 20ha mělo stát cca 110 rodinných domů a několik třípodlažních domů s asi 200 byty.

Informace o projektu

Bytové domy Rodinné domky
Společnost PARNASSIUS APOLLO a.s. připravuje výstavbu infrastruktury, bytových a rodinných domů v lokalitě "Na Skřivánku" v Chrudimi. Celý projekt výstavby silnic, inženýrských sítí, osvětlení, veřejné zeleně, dětského hřiště, bytových a rodinných domů je koncipován tak, aby nebyl vystavěn pouhý satelit na okraji města. Našim záměrem je vytvoření urbanisticky čisté zástavby území, které se stane organickou částí města Chrudim. To vše s ohledem na jednotný architektonický výraz a ekonomickou přiměřenost projektu.